Skip to main content

Jordemoder Gry Senderovitz har sammen med to andre kvinder startet et nyt projekt (”God Gynækologisk Undersøgelse”), som har til formål at gøre det til en bedre oplevelse for kvinder at gå til gynækolog. Sammen har de indsamlet en lang række af vidnesbyrd fra kvinder, som har oplevet ubehagelig og krænkende adfærd i mødet med en gynækolog.

– En rødglødende smerte skar gennem mit underliv. Jeg skreg af smerte, og smerten blev ved bagefter. Han reagerede, som om det var en stor overraskelse, og at det var meget mærkeligt, at jeg havde ondt.

Dette er blot ét eksempel ud af en lang række af eksempler på kvinders oplevelse af at blive krænket i mødet med gynækologer. En anden kvinde beretter, at lægen bad hende om, ”bare at forestille sig, at det var kæresten”, da hun, grundet tidligere dårlige oplevelser, var nervøs og anspændt inden en gynækologisk undersøgelse. Vidnesbyrdene taler i vores øjne sit klare sprog – der mangler bedre kommunikation og empati ved de gynækologiske undersøgelser.

Over 100 vidnesbyrd til Sundhedsstyrelsen

Gry Senderovitz har via sin praksis hørt adskillige kvinder fortælle om grænseoverskridende og ubehagelige oplevelser i forbindelse med gynækologiske undersøgelser. Fortællingerne blev efterhånden så mange, at hun følte sig nødsaget til at tage handling, hvorfor hun nu har startet projektet. Der er i skrivende stund indsamlet 166 vidnesbyrd. På sigt skal de mange vidnesbyrd sendes ind til Sundhedsstyrelsen, som så skal tage stilling til, hvorvidt den nuværende praksis for gynækologiske undersøgelse i Danmark bør reguleres.

I Dansk Vulvodyniforening har vi ikke tal på, hvor mange gange kvinder har fortalt om grænseoverskridende gynækologiske undersøgelser. Det er typisk historier om, at der ikke tages højde for deres smerter, og at der ikke sættes tid af til at skabe tryghed undervejs og holde de nødvendige pauser. Det er helt afgørende generelt og særligt for kvinder med vulvodyni, som i forvejen frygter – og måske helt undgår – de gynækologiske tjek.

Gry Senderovitz håber på konkret forandring på landets gynækologiske brikse. Dog mener hun også at det har en værdi i sig selv, at de anonyme vidnesbyrd kommer ud i det offentlige rum. Hun fortæller, at det let kan medføre følelser af skyld og skam, hvis kvinder går med sådanne ubehagelige oplevelser for sig selv, og at man kan blive i tvivl om, hvorvidt man overhovedet må klage eller føle sig krænket efter mødet med lægen. Derfor kan det være en stor hjælp for kvinder, der har oplevet at føle sig krænket i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse, at opdage, at flere har haft lignende oplevelser.

To konkrete tiltag til bedre gynækologiske undersøgelser

Ifølge Gry kan særligt to tiltag forbedre den nuværende gynækologiske praksis:

For det første ved at få fagfolk til at fokusere mere på den mentale del af undersøgelsen. En del af vidnesbyrdene peger på, at lægernes fokus er på effektivitet frem for komfort. Der bliver således ikke altid taget højde for patientens oplevelse af undersøgelsen. For i højere grad at inkorporere den mentale del som et element i lægens overvejelser, kan man uddanne gynækologer, læger og andre fagfolk i netop dette.

For det andet ved at indføre løbende, informeret samtykke som en del af de gynækologiske undersøgelser. Et informeret samtykke vil sige, at patienten løbende bliver informeret om, hvad der skal ske, og at vedkommende når som helst kan vælge at stoppe undersøgelsen. Gry har sammen med jordemoder og sexolog Camilla Tved udarbejdet nedenstående guide til, hvordan en samtykkebaseret gynækologisk undersøgelse kan foregå:

De mange anonyme vidnesbyrd kan læses på godgu.dk. Hvis du har oplevet en ubehagelig eller krænkende oplevelse i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse, vil Dansk Vulvodyniforening opfordre til at sende en e-mail til godgu.nu@mail.com, hvor du forklarer om hændelsen – således kommer det med på listen af anonyme vidnesbyrd, og der vil kunne lægges et større pres på de danske sundhedsmyndigheder om at tage problematikken alvorligt.