Skip to main content

 Gabapentin og pregabalin

Gabapentin og pregabalin er oprindeligt epilepsi-mediciner, men bruges også til at behandle kroniske smerter og nervesygdomme. Begge mediciner lader til at virke særligt godt på dem, der har uprovokerede smerter, men har også vist en effekt for dem med lokal, provokeret vulvodyni. Både gabapentin og pregabalin påvirker nervesystemet og hjernens opfattelse af  smertesignaler. 

Du skal trappe langsomt op og ned, når du tager medicinen. Vigtigt: Du må ikke stoppe brat fra den ene dag til den anden, da der så kan komme en række kraftige bivirkninger. 

Forvent ikke en effekt lige med det samme, men regn med at der vil gå nogle uger før medicinen begynder at virke. Snak med din læge, hvis du overvejer at stoppe igen. Sammen kan I lægge en plan.

Tip: Før en smertedagbog

Det kan være en stor hjælp både for dig selv og din læge, hvis du hver aften skriver ned, hvordan dine smerter har været. For eksempel på en skala fra 0-10. Noter også når du trapper op / ned i mg. På den måde, kan du følge dine smerter og mere systematisk opdage, om medicinen hjælper. Du kan læse om doseringer her.

Bemærk, der kan være bivirkninger forbundet med behandlingen. Snak med din læge. Bivirkningerne til gabapentin og pregabalin er: sløvhed, søvnforstyrrelser, kvalme, opkast, svimmelhed, hovedpine og anorgasme. Desværre var det sidste ikke en stavefejl, og det betyder rigtignok manglende orgasme, men det kender du nok alt til alligevel. Ellers gælder det om at snakke fordele og ulemper med sin læge.

< Tilbage til oversigten

Gabapentin

ISSVD skriver at på trods af at Gabapentin ikke er undersøgt i kliniske studier for dens effekt på lokaliseret, provokeret vulvodyni bliver den brugt som behandling og regnes som hjælpsom. Gabapentin er dog undersøgt for generaliseret vulvodyni med positivt resultat1. En anden undersøgelse af 152 kvinder med generaliseret, uprovokeret vulvodyni fik 64% af deltagerne efter behandling med gabapentin en forbedring på minimum 80% af deres symptomer ved behandling med gabapentin2. Dog anses disse studier ikke for at være tilstrækkelig bevis for den positive effekt af gabapentin ifølge en andet undersøgelse der gennemgår disse studier3.

Pregabalin

Pregabalin minder om gabapentin, er godkendt til samme behandlingsområde og bruges også til smertebehandling. Den er heller ikke blevet vurderet for provokeret vulvodyni. Ifølge ISSVD beskriver patienter pregabalin som “smart gabapentin” da det er mere potent, virker hurtigere, virker ved lavere doser og har færre bivirkninger relateret til dosis. Pregabalin har samme type af bivirkninger som gabapentin. Er du plaget af bivirkninger kan det ifølge ISSVD hjælp at trappe endnu roligere op. Pregabalin kan ifølge ISSVD kombineres med tricykliske antidepressiver. Du kan læse mere på ISSVDs hjemmeside (kræver login).

< Tilbage til oversigten

Din privatpraktiserende læge, gynækolog eller en af de offentlige eller private vulvaklinikker vil kunne instruere dig i brug af gabapentin eller pregabalin, eventuelt i kombination med anden behandling. Du kan også blive behandlet på en smerteklinik.

< Tilbage til oversigten

  1. Ben-David B, Friedman, M. Gabapentin therapy for vulvodynia. Anesth Anal. 1999;89:1459-1462.(læs)
  2. Harris G, Horowitz B, Borgida A. Evaluation of gabapentin in the treatment of generalized vulvodynia, unprovoked. J Reprod Med. 2007; 52:103 (læs)
  3. Andrews JC. Vulvodynia interventions- systematic review and evidence grading. Obstet Gynecol Survey. 2011:66(5):299-315(læs)